Facebook post by University of Helsinki

Ihmiset uskovat virheellisesti, että aivot vaikuttaisivat mieleen vahvemmin kuin mieli aivoihin. Tämä ajatusvinouma on voinut vaikuttaa yhteiskunnallisesti siihen, miten mielenterveyskäytäntöjä on painotettu. Vinouma voi johtaa käsitykseen, jonka mukaan mielenterveysongelmiin kannattaisi aina vaikuttaa keskushermoston kautta.
Virhekäsitys aivoista selittää suhtautumista mielenterveyteen | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Suomalais-amerikkalainen ryhmä on selvittänyt, miten maallikkojen ja mielenterveysalan ammattilaisten käsitykset aivoista vinoutuvat. Tutkijoiden löytämä aivoja koskeva ajatusvinouma on yleinen ja voi vaikuttaa siihen, miten mielenterveysongelmia ymmärretään ja hoidetaan.