Facebook post by University of Helsinki

Forskning visar att canceröverlevare genomgår provrörsbefruktningar dubbelt så ofta som sina friska systrar. – Vår studie visar att det skett en förändring och att canceröverlevare nuförtiden i större utsträckning än tidigare får barnlöshetsbehandlingar. Förhoppningsvis kommer allt flera canceröverlevare i framtiden att kunna få barn och även våga grunda familj, säger forskare Johanna Melint.
Allt flera unga kvinnor som överlevt cancer genomgår barnlöshetsbehandlingar | Helsingfors universitet helsinki.fi

Ny forskning, utförd av Helsingfors Universitet och Finlands Cancerregister, visar att kvinnor som överlevt cancer i barn- och ungdomen oftare genomgår barnlöshetsbehandlingar jämfört med andra kvinnor.