Facebook post by University of Helsinki

Leila Arnautovic slopade planerna på studier i Stockholm när hon insåg att på Soc&kom kan man studera helt på svenska och hela vägen till magister. Helsingfors som studiestad erbjuder en massa möjligheter och Leila har inte haft några problem med att hitta nya vänner efter flytten från Österbotten. Du kan söka till våra svensk- och finskspråkiga kandidat- och magisterprogram i den gemensamma ansökan före 1.4.2020 kl 15:00.
Flytt till Helsingfors för att studera gav självinsikt och vägkost för framtiden | Helsingfors universitet helsinki.fi

Leila Arnautovic studerar vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet med studieinriktningen journalistik och kommunikation.