Facebook post by University of Helsinki

Suomessa jopa joka viides mies on vielä kolmekymmentävuotiaana vailla peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Koulutus on keino ehkäistä syrjäytymistä, ja siihen pitää panostaa talouden trendeistä riippumatta, kirjoittaa rehtori Jari Niemelä.
”Koulutukseen ja tieteeseen on panostettava talouden trendeistä riippumatta” | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Lastentarhan ja peruskoulun opettajia, yliopistopedagogeja, täydennyskoulutuksen osaajia — Helsingin yliopistosta valmistuu ammattilaisia koulutusjärjestelmän eri tasoille.