Facebook post by University of Helsinki

Haku kaksivuotisiin englanninkielisiin ja monikielisiin maisteriohjelmiin alkaa 1.12.2017. Ansökan till de engelsk- och flerspråkiga magisterprogrammen inleds 1.12.2017. Helsingin yliopistossa voi opiskella yli 30 englanninkielisessä maisteriohjelmassa. Koulutusohjelmiin voivat hakea kaikki kandidaatin tutkinnon tai alemman ja ylemmän amk-tutkinnon suorittaneet opiskelijat sekä Suomesta että muualta maailmasta. Valinta ohjelmiin tehdään koulutusohjelmakohtaisten valintakriteerien perusteella. Tutustu ohjelmiin koulutustarjonnan sivuilla! Vid Helsingfors universitet kan du studera vid över 30 olika engelskspråkiga magisterprogram. Alla som har en kandidatexamen eller en lägre och högre yrkeshögskole-examen kan söka till programmen, både från Finland eller andra länder. Antagningen sker enligt programmens egna antagningskriterier. Bekanta dig med vårt utbildningsutbud!
Koulutusohjelmat helsinki.fi