Facebook post by University of Helsinki

Useampi geenivirhe voi aiheuttaa vakavan älyllisen kehitysvamman, arvioi tutkimus. Lievempiä oppimishäiriöitä nämä geenit eivät sen sijaan selitä. "Tutkimustuloksemme vahvistavat aiemmin esitettyä teoriaa, jonka mukaan lievemmät oppimishäiriöt ovat osa kognitiivisen kapasiteetin normaalia vaihtelua", sanoo professori Aarno Palotie.
Suomalaistutkimus avaa älyllisen kehitysvammaisuuden perinnöllistä taustaa | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Helsingin yliopiston koordinoiman tuoreen tutkimuksen mukaan sekä vakavan älyllisen kehitysvammaisuuden että lievempien älyllisen kehityksen häiriöiden taustalta löytyy perinnöllisiä riskitekijöitä. Riskitekijät ovat kuitenkin erilaisia eri kehitysvammaryhmissä. Lievemmät häiriöt joh...