Facebook post by University of Helsinki

Jeesus oli queer — ainakin aikaansa nähden. Hän horjutti sekä maskuliinisuuden että sukupuolen vallitsevia käsityksiä. "Valkoisen heteroseksuaalisen miehen rooliin kuvattua Jeesusta on voitu käyttää rasismin, homofobian ja seksismin pelinappulana", sanoo tohtorikoulutettava Moona Kinnunen.
Oliko Jeesus queer? Queer-teologia purkaa uskonnon seksuaali- ja sukupuolinormeja | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Jeesus horjutti vallitsevia käsityksiä maskuliinisuudesta ja sukupuolesta.