Facebook post by University of Helsinki

Mitä herkemmin veren ”pahaa” kolesterolia kuljettavat LDL-hiukkaset liimautuvat toisiinsa, sitä todennäköisemmin ne jumiutuvat sepelvaltimoiden seinämään ja lisäävät äkillisen sydäninfarktin riskiä. Suomalaistutkimus osoitti yhteyden ensimmäistä kertaa mutta toi myös uutta toivoa: veren LDL-hiukkasten laatua voidaan parantaa kolesterolilääkityksellä tai terveellisellä ruokavaliolla.
Sydänkuoleman riski kasvaa, jos veren pahaa kolesterolia kuljettavat hiukkaset ovat huonolaatuisia | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Juuri julkaistussa suomalaistutkimuksessa osoitetaan ensimmäistä kertaa veren ”pahaa” kolesterolia kuljettavien LDL-hiukkasten huonon laadun ennustavan sydänkuolemaa.