Facebook post by University of Helsinki

Millaista syömistä, liikkumista ja lämpötiloja pidämme normaaleina? Miten kansalaistoiminta voi auttaa siirtymään kestävämpään tulevaisuuteen? Keskustelutilaisuus ma 28.3. valottaa askelia kestävyysmurrokseen. Vaikuttava muutos edellyttää arjen elämäntapa- ja kulutusvalintojen lisäksi aktiivista vaatimista, neuvottelua ja järjestäytymistä. Ympäristökriisit ovat ratkaistavissa ja että voimme siitä huolimatta elää hyvää, perustarpeet tyydyttävää elämää. Toivoa lisää se, että kansalaistoiminnalla on potentiaalia vaikuttaa tärkeiden ympäristöä koskevien aiheiden nostamisessa julkiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Pienikin osa kansasta voi saada aikaan ratkaisevan käänteen.
Arkisten kestävyystekojen lisäksi pitää vaatia muutosta – ympäristökriisien ratkaisu vaatii monenlaista toimintaa ja politiikkaa | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Millaista syömistä, liikkumista ja lämpötiloja pidämme normaaleina? Miten kansalaistoiminta voi auttaa siirtymään kestävämpään tulevaisuuteen? Kirja ja keskustelutilaisuus valottavat askelia kestävyysmurrokseen.