Facebook post by University of Helsinki

Ruoan, asumisen ja liikkumisen kulut ovat kasvaneet kaikilla kotitalouksilla. Muissa hyödykeryhmissä kulut ovat muuttuneet vähän tai ei lainkaan vuoteen 2018 verrattuna. Kuluttajatutkimuskeskus päivitti kohtuullisen minimin viitebudjetit vuodelle 2021. https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/hyva-yhteiskunta/lapsiperheella-kuluu-yha-enemman-rahaa-asumiseen-ruokaan-ja-liikkumiseen?utm_medium=social_owned&utm_source=facebook
Lapsiperheellä kuluu yhä enemmän rahaa asumiseen, ruokaan ja liikkumiseen | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Kuluttajatutkimuskeskuksen laatimat kohtuullisen minimin viitebudjetit on päivitetty vuoden 2021 hintatasolle. Kuluvana vuonna viitebudjettien kokonaiskustannukset ovat kasvaneet kaikilla esimerkkeinä olevilla kotitalouksilla verrattuna edellisiin vuoden 2018 viitebudjetteihin.