Facebook post by University of Helsinki

Kaikkein vakavimpien kansainvälisten rikosten, kuten sotarikosten ja joukkotuhonnan uhrit esitetään oikeudessa usein passiivisina ja puolustuskyvyttöminä. Uhrien asema on kuitenkin monimuotoisempi, ja kansainvälistä oikeutta voitaisiin kehittää, jos monimuotoisuus otettaisiin paremmin huomioon.
Vakavimpien rikosten uhrit esitetään kv. oikeudessa usein voimattomina | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Kansainvälistä oikeutta voitaisiin kehittää huomioimalla uhriuden vaihtoehtoiset identiteetit nykyistä paremmin, tuore väitöstutkimus osoittaa.