Facebook post by University of Helsinki

Painotetun opetuksen luokat eriyttävät lasten koulupolkuja eivätkä väitöstutkimuksen mukaan lisää lasten oppimismotivaatiota.
Painotetulla luokalla opiskelusta ei lisähyötyä lasten motivaation kehitykselle | Helsingin yliopisto www2.helsinki.fi

Satu Koivuhovin väitöstutkimus tarkastelee, miten painotetun opetuksen luokalla opiskelu näkyy lapsen oppimisen ja motivaation kehityksessä.