Facebook post by University of Helsinki

Unihäiriöitä, särkyjä, alakuloisuutta ja levottomuutta – ympäristöahdistus voi aiheuttaa fyysisiä ja psyykkisiä oireita. Muita alttiimpia tällaiselle kuormitukselle ovat lapset ja nuoret sekä ihmiset, jotka ovat läheisissä yhteyksissä ekosysteemeihin elinkeinonsa tai elämäntapansa vuoksi. Ekoteologi Panu Pihkalan mukaan ahdistuksessa piilee oikein käsiteltynä myös rakentavan toiminnan ja poliittisen vaikuttamisen voima. Puolan Katowicessä linjataan parhaillaan ilmastopolitiikan tulevaisuutta YK:n ilmastokokouksessa.
Ekoteologi Panu Pihkala: Ympäristöahdistuksen keskellä on toivoa | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Tietoisuus ilmastonmuutoksen edessä vaadittavien muutosten suuruudesta ja nopeudesta voi aiheuttaa voimattomuuden tunnetta. Ahdistuksessa piilee oikein käsiteltynä rakentavan toiminnan mahdollisuus.