Facebook post by University of Helsinki

För några årtionden sedan lyckades man minska dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar i östra Finland. På grund av ett mer individualistiskt tänkesätt som råder idag, skulle inte en statlig hälsointervention i stil med Nordkarelen-projektet vara möjlig idag, säger forskare Johannes Kananen.
Nordkarelen-projektet var en framgångssaga för folkhälsan som inte går att upprepa | Helsingfors universitet helsinki.fi