Facebook post by University of Helsinki

Ett stort grattis till de 674 studenter från 66 olika nationer som antagits till de internationella magisterprogrammen som börjar hösten 2018. Välkommen till Helsingfors universitet!
674 nya internationella magisterstuderande från 66 länder – välkomna till Helsingfors universitet! | Helsingfors universitet helsinki.fi

Utbildningsprogrammen vid Helsingfors universitet lockade flera internationella sökande i år. Fler stipendier än tidigare beviljades studerande från länder utanför EU och EES.