Facebook post by University of Helsinki

Länsimailla olisi opittavaa sellaisen päätöksenteon rakentamisesta, jossa otetaan aina ympäristövaikutukset huomioon. Esim. Saamelaisessa kulttuurissa painottuu selviytyminen ja (kyllin)hyvinvointi (birgejupmi) elinympäristön, eläinten ja toisten ihmisten kanssa siten, että kaikilla olisi elämisen ja toimeentulon edellytykset seuraavanakin talvena.
Alkuperäiskansoilla on paljon tietoa luontokadon torjumisesta – miten saisimme sen käyttöön? | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Tutkijoiden mukaan länsimailla olisi opittavaa alkuperäiskansoilta sellaisen päätöksenteon rakentamisesta, jossa otetaan aina ympäristövaikutukset huomioon.