Facebook post by University of Helsinki

Språkbruket i gatubilden är något som många fäster uppmärksamhet vid men det kan också fungera som utgångspunkt för sociolingvistisk forskning. Det kan även bevisa att of­fi­ci­el­la språk­po­li­cy­er är vik­ti­ga.
Svenskan är synlig i det offentliga rummet – tack vare det officiella språkbruket | Helsingfors universitet helsinki.fi

Det visuella språkbruket i gatubilden berättar om svenskans tudelade ställning i dagens Finland, visar en färsk doktorsavhandling vid Helsingfors universitet. Det svenska språket är synligt tack vare officiella policyer.