Facebook post by University of Helsinki

Kaupungit eivät kasva vain laajemalla vaan myös tiivistymällä. Uusien kaupunginosien suunnittelijat puntaroivat kysynnän ja käytännöllisyyden lisäksi historiallisia ja luonnon arvoja. Keiden kaupunkikäsitysten mukaan Helsingin rantoja rakennetaan?