Facebook post by University of Helsinki

Ansökan är nu öppen för våra 36 internationella magisterprogram med engelska som undervisningsspråk (för studier som inleds hösten 2022). I många av dessa program kan du också genomföra studier på svenska och/eller finska. Bekanta dig med programmen och sök före 5.1.2022 kl. 15:00.
Sök till internationella magisterprogram | Helsingfors universitet www.helsinki.fi

I våra internationella magisterprogram kan du studera på engelska. Bekanta dig med programmen och hur man söker.