Facebook post by University of Helsinki

Norden har ett gott varumärke internationellt. Beroende på diskussion omfattar det allt från världens bästa småbarnsfostran till lättsamma egendomligheter som ”kalsarikännit”. Vad är det då vi pratar om när vi säger att något är nordiskt? Bland annat den här frågan försöker forskare svara på. Nordenforskning beviljades nyligen fyra miljoner euro.
Forskare undersöker vad nordiskhet betyder | Helsingfors universitet helsinki.fi

Konkurrenskraft, innovationer, jämlikhet, välfärd och hygge - Norden intresserar globalt. Följande frågor vill Nordenforskarna svara på.