Facebook post by University of Helsinki

Vanhemmuuden tukemisesta tuli Suomessa 1990-luvulla keskeinen osa lapsiperheiden hyvinvointiin tähtäävä työtä. Harvemmin on pysähdytty tarkastelemaan, mitä oikeastaan tuetaan, kun tuetaan vanhemmuutta.
Perhepolitiikassa painottuu vanhemmuuden tukeminen, rakenteelliset ongelmat jäävät vähemmälle huomiolle | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Perhepolitiikassa painottuu vanhemmuuden tukeminen, rakenteelliset ongelmat jäävät vähemmälle huomiolle.