Facebook post by University of Helsinki

Yksilöllisyyden menettäminen ja sosiaalisen kommunikaation ulkopuolelle liukuminen huolestuttavat ikäihmisiä. Eläkeikäisten haastattelututkimuksessa selvisi myös, että yhteiskunta nähdään nuorempien ehdoilla toimivana systeeminä, jossa vanhat jäävät päätöksenteon ulkopuolelle.
Tutkimus: Ikäihmiset vaarassa luisua sosiaaliseen kuolemaan | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Helsingin ja Tampereen yliopistojen yhteistyönä valmistuneessa tutkimuksessa selvitettiin eläkkeellä olevien ihmisten näkemyksiä heidän yhteiskunnallisesta asemastaan.