Facebook post by University of Helsinki

Suomessa työskentelee useita popmusiikin tekijöitä, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille. Jotta he menestyisivät, heidän täytyy ennakoida musiikin kulutuksen kehitystä ja arvioida erilaisia tulevaisuuden kuvia. Se rajoittaa ja ruokkii luovuutta, mutta onko se tulevaisuudentutkimusta?
Hittibiisien kirjoittaminen on myös tulevaisuuksien luotaamista | Helsingin yliopisto www2.helsinki.fi

Riikka Hiltusen väitöstutkimus valottaa popmusiikin tekemistä erityisesti tulevaisuuteen suuntautuneen ajattelun ja trendiennakoinnin näkökulmasta.