Facebook post by University of Helsinki

”Förebilder har en viktig roll i gemenskapen, men jämställdheten utvecklas inte om vi inte samtidigt gör något åt strukturerna”, säger forskardoktor Riikka Taavetti. Välkommen att följa med paneldiskussionen om förebilder och resten av universitetets evenemang under Pride-veckan 7.–13.9! Evenemangen direktsänds eller arrangeras på Zoom.
Prideveckan vid universitetet: modiga förebilder som tema | Helsingfors universitet helsinki.fi

Med anledning av Prideveckan ordnar Helsingfors universitet en rad evenemang som är öppna för alla.