Facebook post by University of Helsinki

Vaikka tilapäiset unettomuusoireet vaikuttavat yleistyneen, enemmistö suomalaisista aikuisista kokee nukkuvansa hyvin tai melko hyvin. Tutkimustulos on myönteinen uutinen, kun ajatellaan unen ja terveyden moninaisia yhteyksiä.
Valtaosa työikäisistä suomalaisista nukkuu hyvin tai melko hyvin | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Tuoreen tutkimuksen mukaan yli 70 prosenttia suomalaisista työikäisistä nukkuu hyvin tai melko hyvin, kun unen laatua tarkastellaan pitemmän ajan kuluessa.