Facebook post by University of Helsinki

Päihdeongelmaisten hoito aloitetaan Suomessa liian myöhään, ja asiaan liittyy yhä haitallista stigmaa, sanoo päihdelääketieteen työelämäprofessori Kaarlo Simojoki. Hänelle valkeni opiskeluaikana, miten vaikeaa avun saanti voi olla: – Ei ole oikein, että potilaan täytyy osoittaa olevansa hoidon arvoinen ennen kuin hän sitä saa.
”Päihdesairauksissa suurin ongelma eivät ole julkijuopot vaan puoli miljoonaa riskikäyttäjää” | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Suomessa päihdelääketieteen tutkimusta on ajettu alas, vaikka siihen kannattaisi sijoittaa, sanoo Kaarlo Simojoki. Alkoholin haittakuluiksi yhteiskunnalle on arvioitu 6–7 miljardia euroa vuodessa.