Facebook post by University of Helsinki

Korona ei ole kurja sattuma, vaan ihmisten aikaansaama ympäristöongelma. Sen takana on satoja vuosia kestänyt luonnonvarojen tuhlaaminen, saastuttaminen ja eläinten elintilan kaventaminen. Yliopistonlehtori Risto Willamon mukaan ihmisten tapa erottaa itsensä muusta luonnosta on yksi syy ympäristökriiseihin. Ajattelutavan ja maailmankuvan on muututtava.
Korona on itse aiheutettu pandemia | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

On vastuunpakoilua puhua koronasta huonona onnena, ympäristötieteilijä Risto Willamo sanoo. Ympäristökriisien taustalla on ihmisten tapa kuvitella itsensä erilleen muusta luonnosta.