Facebook post by University of Helsinki

Arktisen alueen kestävä tulevaisuus perustuu monimuotoisen luonnon sekä paikallisten elinkeinojen ja kulttuurien säilyttämiseen. Kestävyyden eri ulottuvuuksien tunnistaminen ja yhteensovittaminen tulisikin olla alueen strategiatyön tärkein tavoite.
Arktisen alueen tulevaisuuden keskiössä alkuperäiskansat, paikallisyhteisöt ja elonkirjo | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti (HELSUS) on julkaissut arktisen alueen strategiatyötä koskevan politiikkasuosituksen, joka korostaa kestävyyden osa-alueiden yhteensovittamista ja alkuperäiskansojen ottamista mukaan päätöksentekoon.