Facebook post by University of Helsinki

1900-luvun alun matemaatikot etsivät vastaansanomattomia perussääntöjä, joihin kaikki muu matematiikka voisi perustua. Kävi ilmi, että tehtävä on mahdoton. Saksalainen matemaatikko-filosofi Kurt Gödel todisti 1930-luvulla, että mikään looginen järjestelmä ei pysty itse osoittamaan, että se on ristiriidaton. Kokonaislukuja tarkastelemalla ei voida todistaa, että kokonaislukuja koskevat oletukset ovat totta. Siihen tarvitaan joukko-oppia, joka taas ei pysty osoittamaan itseään todeksi.
www.helsinki.fi www.helsinki.fi