Facebook post by University of Helsinki

Tietyt persoonallisuuden piirteet altistavat paranoidisen ajattelun kehittymiselle, selvisi tuoreessa väitöstutkimuksessa. Yhteys ei kuitenkaan ole väistämätön: tietyt luonteenpiirteet ja läheiset sosiaaliset suhteet suojaavat paranoidiselta ajattelulta niitä, joilla on siihen temperamenttinsa puolesta alttius.
Tietyt temperamenttipiirteet sekä masennusoireet ovat yhteydessä paranoidiseen ajatteluun | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Tuoreessa väitöstutkimuksessa selvisi myös, että tietyt luonnepiirteet ja niihin liittyvät läheiset ja luottamukselliset sosiaaliset suhteet suojasivat paranoidiselta ajattelulta niitä yksilöitä, joilla oli temperamenttisidonnainen alttius paranoidisuudel