Facebook post by University of Helsinki

Itämeren pohjaan upotetuista ammuksista vuotaa yhdisteitä. Kemiallisina taisteluaineina käytetyt fenyyliarseeniyhdisteet kerääntyvät upotusalueiden läheltä pyydettyihin merieliöihin, kuten eri kalalajeihin. Tulokset ovat ensisijaisen tärkeitä mereen upotettujen kemiallisiin aseisiin liittyvässä riskinarvioinnissa, kun kartoitetaan merenpohjassa vuotavien ammusten ympäristövaikutuksia.
Meriekosysteemi arseenin kourissa | Helsingin yliopisto fal.cn

FM Hanna Niemikosken väitöstutkimus tuo uutta tietoa Itämeren pohjaan upotetuista ammuksista vuotavien yhdisteiden vaikutuksesta merieliöstöön.