Facebook post by University of Helsinki

Oma tulotaso ja kokemus työttömyydestä vaikuttavat siihen, mitä ihminen ajattelee sosiaaliturvasta. Sen vuoksi sosiaaliturvasta ja sen uudistamisesta käytävään keskusteluun on tärkeää saada mukaan erilaisissa elämäntilanteissa eläviä ja eri tuloluokkiin kuuluvia kansalaisia.