Facebook post by University of Helsinki

Tanssijoiden aivot kehittyvät eri tavoin kuin muiden. Se voi johtua ainutlaatuisesta tavasta yhdistellä ihmisyyden peruselementtejä, kuten luovuutta, vuorovaikutusta, yhteisöllisyyttä ja kehollisuutta.
Tanssijan aivot kehittyvät ainutlaatuisella tavalla | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Tanssijoiden aivot reagoivat nopeammin musiikin muutoksiin kuin muusikoiden ja verrokkiryhmän, on Hanna Poikonen havainnut väitöstutkimuksessaan.