Facebook post by University of Helsinki

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten koulumenestys jää selvästi heikommaksi kuin muilla lapsilla. Erilaiset mielenterveyden ja kehityksen häiriöt selittävät asiaa, ja siksi esimerkiksi oppimisvaikeuksien ja keskittymishäiriöiden tuloksellinen hoito on tärkeää sijoitettujen lasten tulevaisuudelle.
Mielenterveysongelmien hoito välttämätöntä lastensuojelussa olevien lasten kouluttautumiselle | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten koulumenestys jää selvästi heikommaksi kuin muilla lapsilla psykiatristen ja neurokehityksellisten häiriöiden vuoksi.