Facebook post by University of Helsinki

Miten TikTok ja kuntavaalit liittyvät toisiinsa? TikTok saattaa lisätä nuorten poliittista osallistumista, uskoo sosiologi Aira-Alina Allaste. Siellä politiikka voidaan esittää helposti lähestyttävässä ja levitettävässä muodossa.
Tulevaisuuden politiikkaa tehdään sosiaalisessa mediassa | Helsingin yliopisto www2.helsinki.fi

Ari-Alina Allaste tutkii Suomen ja Viron kuntavaaleja nuorison suosimassa TikTokissa