Facebook post by University of Helsinki

Kumpulan piha tavallisena tiistaina? No, ehkei ihan, mutta Kumpulan kampukselta kuva kumminkin on. Seismologian instituutin henkilökunta testasi uutta laitteistoaan kesäkuussa yliopistonlehtori Emilia Koiviston johdolla. Laitteiston avulla pystytään tekemään tarkkojen seismisiä rakennetutkimuksia ja kehittämään uudentyyppisiä menetelmiä. Seismologian instituutin perustehtäviin kuuluu seismisten tapausten rekisteröinti ja analysointi Suomessa ja Pohjois-Euroopassa. Laitteisto koostuu noin 650 seismisestä mittausasemasta. Seuraavien vuosien aikana laitteisto tulee kasvamaan niin, että kaikkineen vuoteen 2024 mennessä siinä tulee olemaan noin 1200 mittausasemaa. Helsingin yliopisto ylläpitää laitteistoa, joka on hankittu Suomen Akatemian myöntämän infrastruktuurirahoituksen turvin ja joka tulee koko Suomen kiinteän maan geofysiikan tiedeyhteisön käyttöön. Jatkossa laitetta tullaan käyttämään maastossa eri puolilla Suomea. 📸: Emilia Koivisto