Facebook post by University of Helsinki

Tuulettomat päivät ovat Suomessa harvinaisia. Perinteinen käsitys tyynistä pakkaspäivistä ei pidä paikkaansa. Kun ihminen tekee tuulihavaintonsa yleensä alle parin metrin korkeudelta, tuuliturbiinit jauhavat sähköä 50–200 metriä korkeammalla. Tuulisuuden lisäksi voimaloiden sijaintia pohtiessa pitää miettiä myös rakennuskustannuksia, seurauksia luonnolle sekä sosiaalisia vaikutuksia. Luonnon monimuotoisuutta ajatellen hyvä paikka tuulivoimalle voi löytyä ulompaa mereltä.
Tuulivoimala toimii talvellakin: mielikuva tyynistä pakkaspäivistä on väärä | Helsingin yliopisto fal.cn

Etenkin merialueilla on tuuliturbiineille hyvää tilaa, ilmatieteen tutkija arvioi. Helsingin yliopistossa kehitetty Zonation-ohjelmisto auttaa rakentamaan voimaloita ekologisesti järkeville alueille.