Facebook post by University of Helsinki

Ihmisten, eläinten ja ympäristön terveys ovat yhtä. 🌎 Kuinka rakennamme kaikille terveemmän maailman? Ratkaisuja haetaan Kai­ken maa­il­man ter­veys -oh­jel­ma­sar­jassa. Keskusteluissa ovat äänessä terveyden huippuasiantuntijat.
Kaiken maailman terveys -ohjelmasarja | 30.3.–13.4.2022 | Tiedekulma www2.helsinki.fi

Tiedekulman Kaiken maailman terveys -ohjelmasarjassa 30.3.–13.4.2022 kuullaan, miten tutkimus auttaa ratkaisemaan globaaleja terveysuhkia.