Facebook post by University of Helsinki

Det var ett stort steg för Leila Arnautovic att flytta till huvudstaden från Närpes, men studierna på Helsingfors universitet har givit självinsikt och vägkost för framtiden. Sök nu till våra svensk- och finskspråkiga kandidat- och magisterprogram. Den gemensamma ansökan stängs 3.4.2019 kl 15:00.
Flytt till Helsingfors för att studera gav självinsikt och vägkost för framtiden | Helsingfors universitet helsinki.fi

Leila Arnautovic studerar för fjärde året vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet med studieinriktningen journalistik och kommunikation och planerar utexamineras i vår. Arnautovic flyttade till Helsingfors från Närpes.