Facebook post by University of Helsinki

Ilmastonmuutoksen pahimmilta tuhoilta voidaan välttyä, mutta se edellyttää tieteen tukemista ja tieteentekijöiden kuuntelemista, sanoo professori Timo Vesala. Budjettiriihessä pitäisi huomioida tutkimuksen merkitys varautumisessa.
Professori Timo Vesala: Ilmastonmuutosta ei voi enää pysäyttää – mutta tieteen avulla voimme hillitä sitä | Helsingin yliopisto www2.helsinki.fi

Hiilinielujen toiminnan ymmärtäminen edellyttää tutkimusta – ja maapallon suojeleminen sitä, että tutkimustiedon pohjalta tehdään poliittisia päätöksiä.