Facebook post by University of Helsinki

Ilmastonmuutos on lyhentänyt lumipeitteistä aikaa Suomessa. Vähälumisemmat talvet vaikuttavat luonnonvalintaan ja suosivat evoluution kautta ruskeita lehtopöllöjä, selvisi kansalaistieteeseen perustuvassa tutkimuksessa.
Lehtopöllöjen suojavärityksen toimivuus on muuttunut ilmastonmuutoksen myötä | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Uusi kansalaistieteeseen perustuva tutkimus osoittaa, että lehtopöllöjen ruskean värimuodon yksilöt erottuvat lumisessa ympäristössä paremmin kuin lumettomassa.