Facebook post by University of Helsinki

Mitä väliä on maavertailujen hyvillä tai huonoilla tuloksilla? Suomessa on totuttu menestykseen globaaleissa vertailuissa, mutta tosiasiassa usein juuri ne piirteet, joissa menestymme, ovat aktiivisen kehittämisen kohteena muutenkin.
Me­nes­tys kan­sain­vä­li­sis­sä ver­tai­luis­sa hi­ve­lee suo­ma­lai­sia, mut­ta mi­hin suun­taan ran­king-tu­lok­set oh­jaa­vat po­li­tiik­kaa? | Helsingin yliopisto www2.helsinki.fi

Tero Erkkilän tutkimus tekee hallinnon ideologisia valintoja näkyväksi.