Facebook post by University of Helsinki

Korkeakoulujen yhteishaku on ohi tältä vuodelta. Helsingin yliopistoon haki yhteensä hieman yli 32 500 henkilöä – 13 % enemmän kuin viime vuonna. Lämmin kiitos kaikille hakijoille kiinnostuksesta! Suurin kasvu kandiohjelmien hakijamäärissä tapahtui valtiotieteellisen ja humanistisen tiedekunnan koulutusohjelmissa sekä metsätieteessä ja luokanopettajakoulutuksessa. Myös englanninkielisen Bachelor's Programme in Science -kandiohjelman hakijamäärä kasvoi.
Helsingin yliopiston vetovoima kasvoi - yhteishaussa yli 32 500 hakijaa | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Helsingin yliopiston vetovoima kasvoi - yhteishaussa yli 32 500 hakijaa