Facebook post by University of Helsinki

Koulussa ei enää opiskella niin sanottua kaunokirjoitusta, vaan oppilaat kirjoittavat mallikirjaimin – ja tietokoneella. Se, arvostetaanko käsin kirjoittamista, limittyy yhteiskunnan kulttuuriseen arvomaailmaan, sanoo kasvatustieteilijä. Käsialan kauneus on esteettinen arvo. Niitä enemmän saattavat nykyään painottua tehokkuus ja sisällön vaikuttavuus.
Katoavatko persoonalliset käsialat digilaitteiden ja mallikirjaimien aikana? | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Kasvatustieteilijä toivoo, että lapsilla riittää tilaisuuksia kehittää käsialaa.