Facebook post by University of Helsinki

Antagningsgrunderna i vårens gemensamma ansökan har nu publicerats. Hitta dem på vår webbplats! Sökande: om du inte hittar svar på din fråga, kontakta ansökningsservicen. Du hittar kontaktuppgifterna på vår webbplats.
Studentantagningen under coronavirussituationen helsinki.fi

Information om Helsingfors universitets studentantagning våren 2020 på grund av coronavirussituationen. Se vanliga frågor och svar, utbildningsprogrammens ändringar i antagningsgrunderna och förhandsmaterialen.