Facebook post by University of Helsinki

Suomessa on noin 10 000 vaativaa, erityistä tukea tarvitsevaa peruskoululaista. Kunnilla on velvollisuus järjestää laadukas opetus myös heille, mutta tällä hetkellä tilanne vaihtelee eri kunnissa paljon. ”Resursseja ei ole riittävästi, opettajien osaaminen ei riitä, eivätkä he saa riittävästi tukea”, sanoo erityispedagogiikan yliopistonlehtori Elina Kontu Helsingin yliopistosta. Puutetta paikkaamaan on perustettu VIP-verkosto.
Lapsella on oikeus opetukseen kunnostaan riippumatta – nyt oppilaat ovat eriarvoisessa asemassa | Helsingin yliopisto helsinki.fi

VIP-verkosto auttaa kuntia järjestämään laadukasta opetusta vaativaa, erityistä tukea tarvitseville oppilaille.