Facebook post by University of Helsinki

Taloustieteen tutkimukseen ja opetukseen erikoistunut Helsinki Graduate School of Economics tuottaa koronaviruskriisin aikana tietoa talouspoliittisen päätöksenteon tueksi ministeriöille ja muille julkisille tahoille. Tilannehuoneen tavoitteena on tarjota lähes reaaliaikaista tietoa kehityksestä yrityssektorilla, työmarkkinoilla ja koko yhteiskunnassa.
Helsinki GSE perustaa talouden tilannehuoneen: tukea nopeaan päätöksentekoon koronaviruskriisissä | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Helsinki GSE perustaa talouden tilannehuoneen – tavoitteena tukea nopeaa päätöksentekoa koronaviruskriisissä