Facebook post by University of Helsinki

Populistiset liikkeet on koettu uhkaksi kansainvälisille sopimuksille. Populistisen vastaiskun vastustaminen on jo nyt muuttanut monien maiden tapoja laatia ja purkaa kansainvälisiä lakeja, kertoo professori.
Professori Karen Knop: Onko ulkosuhteita koskeva lainsäädäntö ratkaisu populismia vastaan? | Helsingin yliopisto l.facebook.com

Lainsäädäntö ei ole ratkaisu populismin nousuun.