Facebook post by University of Helsinki

Nästan en fjärdedel av 18-åriga finländska män snusar nuförtiden. Användningen av snus har ökat snabbt och för att tämja ökningen behövs de ungas egna visdom, säger specialtandläkare Anna Maria Heikkinen.
Specialisttandläkare: Strängare importbegränsningar och handledning i stället för upplysning kunde minska bruket av snus | Helsingfors universitet helsinki.fi

Numera snusar nästan en fjärdedel av 18-åriga finländska män. Enligt docent Anna Maria Heikkinen är de ungas eget förstånd centralt för att tygla den snabba ökningen av snusbruket.