Facebook post by University of Helsinki

Sikiön sydänvika löytyy kehittyneen seulonnan ansiosta nykyisin huomattavasti todennäköisemmin kuin ennen. https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/terveempi-maailma/synnynnainen-sydanvika-loytyy-yha-useammin-jo-raskauden-aikana-0?utm_medium=social_owned&utm_source=facebook
Synnynnäinen sydänvika löytyy yhä useammin jo raskauden aikana | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Sikiön sydämen kehityspoikkeavuuksien seulonta on parantanut merkittävästi sydänvikojen löytymistä raskauden aikana. Seulonnan osuvuudessa on Suomessa kuitenkin alueellisia eroja. Valtakunnallisen seulontarekisterin perustaminen voisi tasata näitä eroja ja auttaa erojen syiden selvittämise...